Beiratkozás a 2022/2023 nevelési évre!

Posted by

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai, bölcsődei beiratkozás helye és időpontja:

7342 Mágocs, Templom tér 2, vezetői irodában
2022. április 27-29. 08:00 – 16:00

Az óvodába 2019. augusztus 31-ig született gyermekek beiratkozása kötelező. Az e határnapig született gyermekek 2022. szeptember 1-től óvodakötelesek. Felvehetők azok a gyermekek is, akik betöltötték a két és fél éves korukat. Német nemzetiségi nevelést biztosító óvodánk felveszi a sajátos nevelési igényű gyermekeket is.

📥 Óvodai felvételi kérelem (2022-2023)

bölcsődébe a gyermekeket húszhetes koruktól várjuk.

Az óvoda és bölcsőde felvételi körzete: Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes, Nagyhajmás.

Az óvodai felvételhez az alábbi iratok szükségesek:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító, annak hiányában anyakönyvi kivonat, a gyermek lakcímkártyája és TAJ kártyája, adókártyája
  • A szülők (gondviselők) személyi okmányai
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok – ételallergia
  • Amennyiben a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, úgy az ezt igazoló határozat
  • Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasításáa vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Simonics Alajosné
intézményvezető